Liên Hệ
Địa chỉ:
59 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
Email:
Giờ Hoạt Động
Thứ Hai - Thứ Bảy:
17:30 - 00:00
Chủ Nhật
Đóng
TOP PAGE
Đặt bàn